Bichon Frize Cấu hình trang trí

của Kathy Rose Ngày 20 tháng 5 năm 2016 Bichon frize, dễ nhận biết bởi cái đuôi mốc và vẻ ngoài của bột, nằm ở...