Mews cũng như NIPS: Cuộc sống bên trong của mèo

Một nhà báo giám hộ cũng như mẹ của Larry ba tuổi cũng như Kedi sáu tháng tuổi bắt đầu để hiểu sâu hơn về...