Tôi cũng như cũng như bạn là nhà vô địch thực phẩm đóng hộp

Xin chúc mừng, Viki Worden! Bạn là nhà vô địch của một tình huống thực phẩm đóng hộp từ tôi cũng như cũng như bạn....